Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: October 20, 2017 08:59
IP: 94.67.147.6

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Οδική διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  24/10/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Θεσσαλονίκη (10-20-17-08-59-05).pdf (306 kB)