Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Μελίτης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Μελίτης,
On: May 5, 2017 11:17
IP: 94.67.132.131

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Μελίτης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  12/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  GYMNASIO MELITHS EKDROMH THESSALONIKH 19-05-2017 (05-05-17-11-17-49).pdf (335 kB)