Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Φιλώτα

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Φιλώτα,
On: April 5, 2017 11:44
IP: 81.186.63.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  2-ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή – (Βόλος – Πήλιο) – 17/05/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  διδακτικής επίσκεψης Βόλο – Πήλιο (04-05-17-11-44-00).pdf (132 kB)