Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Φιλώτα

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Φιλώτα,
On: April 5, 2017 11:40
IP: 81.186.63.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια διδακτική επίσκεψη -(Μετέωρα – Τρίκαλα) – 11/05/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  2/05/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  διδακτικής επίσκεψης Μετέωρα – Τρίκαλα (04-05-17-11-40-52).pdf (130 kB)