Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 31, 2017 14:04
IP: 81.186.100.60

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα στη Βουλή των Ελλήνων, από 07/5/2017 έως 09/5/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/04/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  3oGymnasioFlorinas-EkdromiAthina-Maios2017 (03-31-17-02-04-17).pdf (212 kB)