Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: January 31, 2017 14:46
IP: 81.186.63.54

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της ΓΛυκείου στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, στις 15,16,17,18 και 19.2.2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  03.02.2917
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Γ λυκείου 2017 (01-31-17-02-46-07).pdf (352 kB)