Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αετού

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αετού,
On: January 31, 2017 10:39
IP: 81.186.71.69

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αετού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στη Βίγλα στισ09-02-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/01/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  gymnasio aetou didaktiki vigla 2017 (01-31-17-10-39-00).pdf (200 kB)