Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: January 27, 2017 12:41
IP: 81.186.170.97

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Γρεβενών 16-03-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  24/02/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΔΙΔ. ΕΠΙΣΚ. ΚΠΕ γρεβενων 16-03-2017 (01-27-17-12-41-47).pdf (149 kB)