Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας,
On: January 27, 2017 10:42
IP: 81.186.171.6

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)Διδακτική επίσκεψη στην Θεσσαλονικη στις 03/02/2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  31/01/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ZOOtechina1 (01-27-17-10-42-51).pdf (315 kB)