Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Βεύης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Βεύης,
On: December 20, 2016 11:56
IP: 94.69.18.227

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Βεύης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκδρομή στην Κρήτη, 27 έως 30 Απριλίου 2017, στα πλαίσια εκπαιδευτικύ προγράμματος
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/01/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (12-20-16-11-56-50).pdf (388 kB)