Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: November 25, 2016 11:20
IP: 81.186.35.169

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στο Αμύνταιο
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  13/12/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΜΥΝΤΑΙΟ 19-12-2016 (11-25-16-11-20-00).pdf (146 kB)