Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Βεύης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Βεύης,
On: November 23, 2016 09:06
IP: 81.186.35.230

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Βεύης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  25/11/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016(1) (11-23-16-09-06-16).pdf (313 kB)