Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: April 8, 2016 12:33
IP: 194.63.209.150

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια οδική εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη (μέσω Εγνατίας) την Τετάρτη 20-4-2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  13/04/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-4-2016 (04-08-16-12-33-07).pdf (146 kB)