Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: April 8, 2016 11:51
IP: 81.186.153.186

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  20/04/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Kastoria_prosklisi 22 04 2016 (04-08-16-11-51-49).pdf (123 kB)