Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: April 6, 2016 10:34
IP: 81.186.170.68

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 18/04/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  12/04/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 1 (04-06-16-10-34-04).pdf (611 kB)