Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 31, 2016 10:40
IP: 194.63.209.154

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην Πέλλα και στην Θεσσαλονίκη.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  08/04/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΛΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (03-31-16-10-40-20).pdf (402 kB)