Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας,
On: January 28, 2016 10:18
IP: 81.186.103.252

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια εκδρομή στην INFACOMA ΔΕΘ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ στις 12/02/2016. Μετάβαση -Επιστροφή-Οδικώς.
  Φλώρινα-Θεσ/νίκη-KOSMOS-Φλώρινα
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  04/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  INFAKOMA (01-28-16-10-18-22).pdf (91 kB)