Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: January 27, 2016 10:58
IP: 81.186.18.68

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στην Φλώρινα και Βιομηχανική περιοχή Φλώρινας στις 12-02-2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  12-2-2016 ΜΠΕΛΗΣ-ΤΟΤΤΗΣpdf (01-27-16-10-58-50).pdf (81 kB)