Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Φιλώτα

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Φιλώτα,
On: January 22, 2016 12:10
IP: 81.186.169.215

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  2ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή – ΚΠΕ Κόνιτσας Ιωαννίνων – Από(8-03-2016) έως (9-03-2016)
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  01/02/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Prokirixi_Ekdromis_Konitsa_2016 (01-22-16-12-10-07).pdf (407 kB)