Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Oct 27, 2021 @ 9:20 AM
IP: 94.66.56.240

  • Σχολική μονάδα: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 03/11/2021
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: πρόσκλησης προς τουριστικά γραφεία_ 1ο ΓΕΛ (10-27-21-09-20-26).pdf (791 kB)