Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 1ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Oct 26, 2021 @ 10:47 AM
IP: 94.66.56.240

  • Σχολική μονάδα: 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 03/11/2021
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: εκδρομή Γ (10-26-21-10-47-06).pdf (349 kB)