Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Submitted by: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: Feb 26, 2020 @ 12:31 PM
IP: 194.63.209.190

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λεχόβου
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 20/03/2020
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: ΑΝ. ΠΡ. ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ. ΕΠΙΣΚ. 2-05-2020 (02-26-20-12-31-41).pdf (303 kB)