Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 2o Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 21, 2020 @ 10:26 AM
IP: 194.63.209.170

  • Σχολική μονάδα: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα από 04/04/2020 έως 07/04/2020
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 27/02/2020
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕΡΚΥΡΑ 2020 (02-21-20-10-26-12).pdf (220 kB)