Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 18, 2020 @ 2:49 PM
IP: 94.69.31.18

  • Σχολική μονάδα: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων) από 17/03/2020 έως 19/03/2020.
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 25/02/2020
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 11:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: 3ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΛΗ 17-03 ΕΩΣ 19-03-2020 (02-18-20-02-49-47).pdf (371 kB)