Υποβολή πρόσκλησης από: Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: , Ενιαία Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας
On: Feb 17, 2020 @ 11:27 AM
IP: 194.63.209.170

  • Σχολική μονάδα: Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών (4gaia). Μαυροδένδρι Κοζάνης, Παρασκευή, 28/02/2020
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 18/02/2020
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: Επίσκεψης Μαυροδένδρι Κοζάνης 28-02-2020 (02-17-20-11-27-52).pdf (157 kB)