Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Παπαγιάννη

Submitted by: Γυμνάσιο Παπαγιάννη,
On: Feb 14, 2020 @ 12:36 PM
IP: 194.63.209.206

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Παπαγιάννη
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στον Ν. Έβρου
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 21/02/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: Εκδρομής Εβρο 1 (02-14-20-12-36-40).pdf (357 kB)