Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Submitted by: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: Nov 22, 2019 @ 1:34 PM
IP: 194.63.209.190

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λεχόβου
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Διδακτική επίσκεψη, 17/12/2019, Λέχοβο-Θεσσαλονίκη-Λέχοβο, 08:00 – 16:30
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 10/12/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: _ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔ. ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17-12-2019 (11-22-19-01-34-49).pdf (192 kB)