Υποβολή πρόσκλησης από: Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου

Submitted by: Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου,
On: Nov 20, 2019 @ 1:25 PM
IP: 81.186.138.214

  • Σχολική μονάδα: Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Εκπαιδευτική εκδρομή-Βενετία-Φλωρεντία, 06-11/04/2020
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 25/11/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: MOUSIKO AMYNTAIOU-EKDROMI VENETIA-FLORENTIA (11-20-19-01-25-28).pdf (425 kB)