Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 3ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Nov 19, 2019 @ 10:13 AM
IP: 194.63.169.61

  • Σχολική μονάδα: 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Πενθήμερη ή Εξαήμερη Αεροπορική εκπαιδευτική εκδρομή Γ΄ Λυκείου σε Ρώμη- Φλωρεντία μεταξύ 10 και 25 Φεβρουαρίου 2020.
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 2/12/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 11:30
  • Αρχείο πρόσκλησης: 3ο ΓΕΛ 5ήμερη ή 6ήμερη εκδρομή Ρώμη Φλωρεντία (11-19-19-10-13-54).pdf (79 kB)