Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Nov 18, 2019 @ 10:13 AM
IP: 94.68.242.182

  • Σχολική μονάδα: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Διδακτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 04/12/2019
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 25/11/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:30
  • Αρχείο πρόσκλησης: (11-18-19-10-13-01).pdf (190 kB)