Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Submitted by: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: Nov 7, 2019 @ 1:26 PM
IP: 81.186.30.30

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα
    Ιωάννινα – Πάρκο Συμφιλίωσης Γράμμου 28, 29 και 30 Νοεμβρίου 2019
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 12/11/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: Γιάννενα 2019 (11-07-19-01-26-32).pdf (350 kB)