Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 2o Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Nov 7, 2019 @ 9:24 AM
IP: 194.63.209.170

  • Σχολική μονάδα: 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Ημερήσια Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη-Νόησις-Cosmos στις 28/11/2019.
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 12/11/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:30
  • Αρχείο πρόσκλησης: εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θεσσαλονίκη-Νόησις 2019 (11-07-19-09-24-55).pdf (214 kB)