Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Submitted by: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: Nov 5, 2019 @ 12:05 PM
IP: 81.186.30.30

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Αθήνα -Βόλο 9,10,11, 12, 13, 14 /12/2019
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 11/11/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: ekdromi Athina – Volos (11-05-19-12-05-44).pdf (408 kB)