Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Submitted by: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: Oct 29, 2019 @ 11:52 AM
IP: 81.186.83.5

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα, περιοχή Κόνιτσας, Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου, 28,29 και 30 Νοεμβρίου 2019.
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 04/11/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: Ekdromi Ioannina (10-29-19-11-52-48).pdf (352 kB)