Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Submitted by: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: Oct 26, 2019 @ 11:25 PM
IP: 80.106.24.82

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Ρώμη – Φλωρεντία 9,10,11,12,13,14.12.2019
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 31/10/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: gym. laimou. Italia-converted (10-26-19-11-25-17).pdf (134 kB)