Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Oct 25, 2019 @ 11:09 AM
IP: 81.186.58.122

  • Σχολική μονάδα: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Διδακτική Επίσκεψη στις Πρέσπες στις 01 Νοεμβρίου 2019
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 29/10/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:30
  • Αρχείο πρόσκλησης: (10-25-19-11-09-26).pdf (144 kB)