Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Oct 10, 2019 @ 10:33 AM
IP: 81.186.159.30

  • Σχολική μονάδα: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα Ιωάννινα και στο Καλπάκι (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 15/10/2019
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 13:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: .Ιωάννινα.2019 (10-10-19-10-33-21).pdf (941 kB)