Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: April 16, 2019 12:58
IP: 81.186.18.12

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια Εκπαιδευτική Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 14/05/2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/04/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  HΡYΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ (04-16-19-12-58-21).pdf (159 kB)