Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: April 4, 2019 20:41
IP: 81.186.180.134

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, 4-7 Μαΐου 2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/04/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -Εκδρομής.Αθήνα.4.5.2019 (04-04-19-08-41-57).pdf (511 kB)