Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 19, 2019 13:27
IP: 81.186.63.241

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  4ήμερη Εκπαιδευτική Μετακίνηση στη Λευκωσία της Κύπρου, 18-21/4/2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  26/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΚΥΠΡΟΣ (03-19-19-01-27-11).pdf (237 kB)