Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: March 19, 2019 12:43
IP: 80.106.21.125

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  H Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή στη Μυτιλήνη και στην Καβάλα από 17/4/2019 έως 21/4/2019 λόγω ελλιπούς αριθμού προσφορών.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  26/3/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Μυτιλήνη (03-19-19-12-43-47).pdf (957 kB)