Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 2ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: March 16, 2019 23:53
IP: 46.103.2.255

 • Σχολική μονάδα:
  2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα
  από 5 Απριλίου 2019 έως 8 Απριλίου 2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομή (03-16-19-11-53-03).pdf (118 kB)