Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 14, 2019 12:05
IP: 81.186.63.241

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 09 Απριλίου 2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (03-14-19-12-05-08).pdf (144 kB)