Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: March 13, 2019 13:22
IP: 2.85.108.201

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Eπί το ορθόν.
  Πρόσκληση Εκδήλωσης εδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή στη Μυτιλήνη-Καβάλα απο 17/4/2019 απόγευμα -21/4/2019.Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 29.Αριθμός εκπαιδευτικών 3.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/3/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  teliki Προκήρυξη-Εκδρομής ΜΥΤΗΛΗΝΗ (03-13-19-01-22-32).pdf (955 kB)