Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: March 7, 2019 12:57
IP: 81.186.63.33

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Ημερήσια Εκπαιδευτική Εκδρομή Θεσσαλονίκη – 12/04/2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  20/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  _ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12-04-2019_signed (03-07-19-12-57-43).pdf (426 kB)