Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: March 5, 2019 14:53
IP: 81.186.18.87

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη, 17,18,19,20,21 και 22 Απριλίου 2019. Λεωφορείο και πλοίο τα μέσα μεταφοράς. Δύο διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο και μία στο Ρέθυμνο.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  12/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗ (03-05-19-02-53-05).pdf (109 kB)