Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου,
On: February 22, 2019 10:19
IP: 94.68.240.63

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμμοχωρίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη Γ’ Γυμνασίου στην Κέρκυρα από 11/04/2019 έως 14/04/2019.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  28/02/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -Εκδρομής_signed (02-22-19-10-19-55).pdf (302 kB)