Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Φιλώτα

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Φιλώτα,
On: January 29, 2019 20:36
IP: 46.103.147.106

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Φιλώτα
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Αθήνα από 21-02-2019 έως
  24-02-2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  04/02/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ (01-29-19-08-36-47).pdf (795 kB)