Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: December 10, 2018 13:21
IP: 81.186.59.90

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική Επίσκεψη στο Μαυροχώρι-΄Αργος Ορεστικό και Καστοριά στις 18-12-2018 (επανάληψη ως προς τους τόπους μετακίνησης)
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  14/12/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 18-12-2018 (12-10-18-01-21-08).pdf (340 kB)