Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: December 10, 2018 11:38
IP: 81.186.59.90

  • Σχολική μονάδα:
    Γυμνάσιο Λεχόβου
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
    Διδακτική Επίσκεψη στο Μαυροχώρι Καστοριάς και στην Καστοριά στις 18-12-2018
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
    14/12/2018
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
    12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης:
    ΚΑΣΤΟΡΙΑ 18-12-2018 (12-10-18-11-38-20).pdf (338 kB)